20 nye huse på Filippinerne!

article

Så er de færdige

Landsbyen Pampango ligger ved den nordlige by Libacao på øen Aklan. Det er et område, der blev meget hårdt ramt at en hård tyfon i 2014, hvor mange mennesker blev hjemløse og mistede alt, hvad de ejede.

For at hjælpe nogle af disse nødstede mennesker, valgte vi at bygge 20 nye, stærke huse. Vi begyndte arbejdet i 2015, og i juni 2016 stod de 20 huse endelig færdige! Rejsegildet blev fejret med en fantastisk, varm ceremoni, som markerede afslutningen på husbygningen. Det var nogle lettede beboere, som efter over et års arbejde endelig kunne få deres færdige huse. Husene blev fordelt ved lodtrækning mellem de 20 familier, der tidligere var blevet udvalgt.

Siden husene blev færdige, er der blevet lavet septiktanke, el- og vandtilførsel samt afløb fra tagene og rendestene mellem husene, så der ikke kommer små oversvømmelser, når det regner kraftigt. I april 2017 var borgmesteren på besøg for at se de nu helt færdige huse.

Husene

Husene er små rækkehuse. De er 18-24 m2, og der er  er et lille køkken, separat soveområde, en hems og toilet/bad. Taget er et såkaldt ’cool roof’, der reflekterer solens stråler bedre, og husenes konstruktion gør, at der er naturlig ventilation i bygningerne. Desuden indsamles regnvandet og spildevandet renses, således at op til 75 % af vandforbruget i husene kan dækkes af disse to kilder.

Se tegninger her

Hvor er husene blevet bygget?

Vi valgte at bygge husene i landsbyen Pampango, hvor der bor ca. 300 familier, som hovedsaligt tilhører det oprindelige folk, Aklanon-Bukidnon. De er fattige og ejer ikke den land, de bor på nu. De er dagsarbejdere, der passer og dyrker jordejernes marker, hvor de planter ris, grøntsager, ananas og meget mere… Området har en høj risiko for mudderskred, og folks boliger ligger ofte langt fra børnenes skole. Derfor er en gå tur på 1-1½ time hver vej hverdag for mange af børnene.

Vores huse er bygget på et stykke jord, der er placeret så højt, at der ikke bliver oversvømmelser, og det ligger væk fra de zoner, hvor der risiko for jordskred. Området ligger lige bag Pampango Elementary school, så børnene ikke skal gå så langt for at komme i skole, og det ligger også tæt på den lille sundhedsklinik,hvor vi forhåbentlig en dag kan lave en lille sundhedsmission). Jordstykket, som er doneret til den lokale kommune med en klausul om, at jorden skal bruges til dette byggeri.

Hvem skal bo der?

Familier fra Pampango og nogle omkringliggende landsbyer søgte om at være med i projektet og altså bygge sin egen bolig. Der blev lavet en profil på ansøgerne, og GK og C&C Hjælpeprogrammer valgte ud fra en række kriterier, som bl.a. afdækker, hvem der har mest behov, hvem der har mistet hus ved tyfonen, hvem som bor i farlige områder nu, og hvem som lever op til GK’s øvrige kriterier. Herunder er det særligt vigtigt, at de valgte familier kan leve sammen med andre, har en god social profil samt har mulighed for at udføre det nødvendige arbejde.

Alle skulle hjælpe til. Hver familie har lagt 250 dages arbejde til det lille, nye samfund.  Enten arbejde med husene, eller med noget andet til den nye lille by. Husene blev først fordelt, efter alle husene var bygget. Det sikrer et fantastisk sammenhold i landsbyen, og det træner beboerne i at stå sammen og måske bygge flere ting, efter de er færdige med husene.

Vores Partner – Gawad Kalinga

Vi har valgt at arbejde sammen med en Filippinsk NGO, Gawad Kalinga (GK), som vi har kendt i en årrække. De har indgående kendskab til at bygge huse og følger et fantastisk koncept hvor de familier som skal bo i husene, som nævnt, selv hjælper med at bygge alle husene sammen. Det skaber sammenhold.

C&C Travels Bidrag

C&C Travel har doneret 500.000 til C&C Hjælpeprogrammer til at bygge de 20 huse. Bidraget går primært til byggematerialer, men dækker også de øvrige omkostninger, der er i forbindelse med byggeriet.

20 nye huse på Filippinerne!

Skriv et svar

Rul til toppen