Vand til skoler i Thailand

Mange skoler i Thailand har ikke rent drikkevand, og derfor er både elever og lærere ofte syge. Får en skole rent vand, viser erfaringen, at det betyder lavere fravær, og efter et stykke tid også højere karaktergennemsnit. Derfor har vi valgt, at give vandrensningsanlæg til skoler i Thailand, både for børnenes og lærernes helbred, men også for at højne børnenes uddannelse og derved fremtidige muligheder for at klare sig selv godt.

Siden 2017 har vi samarbejdet med Rotary Bangkok South, der har mange års erfaring med at installere vandrensningsanlæg på skoler. Samarbejdet foregår på den måde, at C&C Hjælpeprogrammer betaler halvdelen af udgiften til anlægget, og Rotary betaler den anden halvdel samt står for al logistikken. Og ikke bare installeres anlægget, der oprettes også en vedligeholdelsesfond med penge nok til fem år. John fra Rotary tager på et par lange ture om året for både at finde nye skoler og følge op på gamle. Han kører tusindvis af kilometer gennem afsides områder og er en rigtig ildsjæl. 

 

Hvor mange skoler?

Indtil videre – maj 2023 – har vi givet rent vand til hele 36 skoler. Tilsammen har over 10.000 børn nu fået rent drikkevand! 

Hvor ligger skolerne?

Vi har valgt at fokusere på den nordlige del af Thailand. Denne del af landet er den fattigste, og det er også her, vores partner har mest erfaring. Der er dog et par undtagelser, og vi har også installeret vandrensningssystem på et par skole i den østlige del af landet samt ved Trat, der ligger ved kysten tæt ved grænsen til Cambodia. Faktisk også et anlæg på den anden side af grænsen på et børnehjem i Battambang.

Hvordan vælges skolerne?

For at finde de skoler, der har mest brug for en hjælpende hånd, bruge vi en række kriterier for hvilke skoler, der kan komme i betragtning: 

  • Det skal være en offentlig skole med mindst 150 elever
  • Skolen skal ligge i et fattigt område
  • Vandkvaliteten skal være over 150 TDS (det er lidt højere end FNs anbefaling for drikkevand, men svarer til drikkevandet i Bangkok)
  • Skolen skal have et engageret personale og selv bygge et hus til vandrensningsanlægget
  • Der skal være en aktiv Rotary klub i området, der er villig til at støtte op om projektet. 

Mai Thong Prasert skolen – Phitsanulok

Mai Thong Prasert skolen ligger i Phitsanulok ca. halvvejs mellem Bangkok og Chiang Mai. Skolen har 180 elever, hvoraf mange bor hos deres bedsteforældre, fordi forældrene er migreret til byen for at arbejde. Skolen har indlagt vand fra kommunen, men desværre er kvaliteten ikke god, nemlig hele 348 TDS.

Læs mere »

Ban Lang Khao skolen – Phitsanulok

Ban Lang Khao skolen ligger i Phitsanulok ca. halvvejs mellem Bangkok og Chiang Mai. Her går 192 børn, der for det meste bor hos deres bedsteforældre, fordi forældrene er migreret til byen for at arbejde. Deres vand kommer fra en brønd på skolens område. Vandet blev målt til 295 TDS og der var også mange

Læs mere »

Mae Wa Wittaya skolen – Thoen

Mae Wa Wittaya skolen ligger i Thoen distriktet et stykke nordvest for Sukhothai. Her går 175 elever. De kan hente vand fra en nærliggende flod, men i de sidste mange år har de købt vand på flaske, da flodvandet er urent. Kvaliteten blev målt til 203 TDS, og der blev også fundet colibakterier.

Læs mere »

Lai Fang skolen – Chiang Mai

Lai Fang skolen har 240 elever og ligger i Chiang Mai regionen. Deres vand kommer fra en tre meter dyb brønd og renses af et gammelt sandfilter. Kvaliteten af vandet i hanerne blev målt til 225 TDS og mange bakterier. Kort tid inden vores hold besøgte skolen havde de et udbrud af colibakterier, hvor flere

Læs mere »

Udomsup skolen – Kamphaeng Phet

Udomsup skolen har 171 elever. De kommer primært fra Hmong og Payaofolkene, der bor i de omkringliggende bjerge. Skolen får vand direkte fra en nærliggende sø, og inden rensningsanlægget blev installeret, blev vandkvaliteten målt til 169 TDS. 

Læs mere »

Praphan-Aree skolen i Ban Aie

Praphan-Aree skolen ligger i Ban Aie distriktet i Chiangmai provinsen. Det er en meget fattig skole med nedslidte faciliteter. Specielt deres vandfilter var helt ødelagt, og vandet i hanerne på skolen var ikke sundt at drikke. Her går lidt over 300 elever i børnehave og grundskole. Langt de fleste af børnene kommer fra de lokale

Læs mere »
Rul til toppen