Om os

C&C Hjælpeprogrammer blev grundlagt i 2014 på initiativ af ejerne og ansatte i rejsebureauet C&C Travel. Rejsebureauet havde i flere år lavet små hjælpeprogrammer i mange af de lande, de arrangerede rejser til, således at rejserne var til glæde ikke kun for de rejsende, men også for dem, i hvis lande rejserne foregik. Læs brevet fra Enrico og Luca, hvor de fortæller om foreningens stiftelse [Klik her]. I dag har foreningen over 300 medlemmer.

Hvordan vælges projekterne?

C&C Hjælpeprogrammer støtter projekter i de lande, hvor C&C Travel har gæster. Her vælger vi områder, hvor der er stort behov, og også gerne områder, hvor C&C Travel har gæster. Derved får vi mulighed for at støtte lokalsamfundet der, hvor C&C Travel arbejder og derved også mulighed for at følge op på projekterne. Derudover giver det rejsegæsterne bedre mulighed for at  besøge projekterne.

Vi foretrækker at støtte flere personer med lidt end få med meget. Dette betyder ikke, at vi altid vælger de ’billigste’ projekter, men at vi i valget af projekter afvejer sammenhængen mellem kvalitet og pris. Fx støtter vi hellere vandkvaliteten på en skole end universitetsuddannelse for en håndfuld unge.

Vi vil hellere give fiskestangen end en fisk. Derfor vælger vi projekter, der kan bekæmpe fattigdom gennem at skabe forudsætninger for udvikling på kort og lang sigt.

Vi giver gerne nødhjælp i akutte situationer, hvis den har et langsigtet mål (fx genopbygning af en skole), eller hvis der er noget eller nogen, der er blevet overset af de store hjælpeorganisationer.

Vi støtter også miljøprojekter, såfremt de er kombineret med fattigdomsbekæmpelse fx plantning af mangrover , der  både absorberer CO2, beskytter kysterne og tiltrækker fisk, som er en vigtig fødekilde for de lokale fiskere.

Når vi vælger et projekt, vurderer vi altid om, vi er de rigtige til at støtte netop dette projekt. Vi vurderer om der er andre aktører, der er bedre til lige netop dette projekt, end vi selv er, og ser således på sammenhængen, for at sikre en langsigtet og bæredygtig indsats.

Endelig har vi som krav til de projekter, vi vælger, at de skal ligge indenfor FNs Verdensmål og helst et eller flere af de 4 Verdensmål, som C&C Travel fokuserer på, nemlig: Mål 4: Kvalitetsuddannelse, Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, Mål 13: Klimaindsats og Mål 16: Fred og retfærdighed.

Sådan arbejder vi med at opfylde foreningens formål, som er at:

’udføre velgørende projekter til fordel for befolkning og miljø i udviklingslande i Asien og Sydamerika, herunder de lande, hvor C&C Travel organiserer rejser. Projekterne vil fortrinsvis søge at skabe vedvarende forbedringer gennem kapacitetsopbygning og investeringer i både mennesker og materiel, men kan også være af humanitær karakter’.

Partnere

C&C Hjælpeprogrammer arbejder gennem frivillige fra C&C Travels kontorer og agenter samt gennem partnerorganisationer. En partnerorganisation er en lokal NGO fra modtagerlandet, og kontakten er som regel skabt via personlige kontakter eller via en C&C Travel agent. Al administrativt arbejde i Danmark udføres på frivillig basis af C&C Travel’s ansatte og medlemmerne af C&C Hjælpeprogrammer. Alle administrative omkostninger i Danmark dækkes ligeledes af C&C Travel.

Sponsorer

C&C Hjælpeprogrammer får donationer fra sine medlemmer, fra private og firmaer samt fra C&C Travel. Alle, der rejser med C&C Travel, får mulighed for at bidrage med 95 kr. til foreningen, og C&C Travel matcher disse bidrag. Dvs. for hver 95 kr. de rejsende giver, lægger C&C Travel yderligere 95 kr. oveni.

C&C Hjælpeprogrammer er godkendt af SKAT som velgørende forening, hvilket betyder, at alle bidrag giver skattefradrag (max 17.700 kr.)

Rul til toppen