Anti-trafficking i det nordlige Vietnam

I det nordlige Vietnam bliver unge kvinder lokket med gode jobs i Kina, men lige så snart de krydser grænsen, bliver de solgt til prostitution, som rugemødre eller som brude til kinesiske mænd. Det er muligt at forebygge trafficking gennem uddannelse af folk i landsbyerne. Erfaringerne har vist, at hvis lokale ledere, politiet og fremstående personer i landsbyerne bliver trænet i at se faretegnene på trafficking, så bliver de også i stand til at træde til og forhindre det. De kan vurdere besøgende til landsbyen samt spotte udsatte familier og personer og finde ud af, hvordan de bedst kan klare deres udfordringer. Vi støtter et projekt i Ha Gang, hvor beboerne i 18 landsbyer bliver uddannet til at forebygge trafficking. 

Bestyrelsesmedlem Else Marie kørte med bil og motorcykel i over 12 timer fra Hanoi for at besøge stedet:

Jeg mødte mange, der er blevet forhindret i at tage af sted på grund af projektets indsats. Kvinden på billedet har fem børn, og da hendes mand døde, havde hun svært ved at brødføde dem alle. Hun fik tilbudt et job i Kina og overvejede at tage af sted, da kvindeorganisationen trådte til. De gav hende en drægtig ko, der giver mælk til familien og en fremtidig indtægt ved salg af kalven. Derved er hendes levevej blevet lidt mere sikker, og hun valgte af blive.

Anti-trafficking i det nordlige Vietnam
Rul til toppen